Grilli tuleohutus. Kui kaugel majast peab paiknema grill?

Grill tuleohutuks! Kas tead, kui kaugel majast peab paiknema grillseade? Nii küttegaasil, pelletküttel kui ka söe- ja puiduküttel töötav grillseade on mõeldud kasutamiseks rangelt välitingimustes ehk väljaspool siseruume. Ära kasuta ühtegi grilli, mille kasutusjuhendis ei ole konkreetselt lubatud siseruumides kasutamine, kunagi majas!

  • Grillimise eel veendu, et grill on töökorras.
  • Kui grill vajab remonti, lase seda teha spetsialistil.
  • Grilli ohutu kauguse valimisel süttivatest pindadest lähtu kasutusjuhendist.
  • Kasutusjuhendi puudumisel paiguta seade paika, kus selle kasutamine ei tekita ümbritsevatele hoonetele, põlevmaterjalidele ja taimestikule tuleohtu.
  • Rõdul ja terrassil tohib kasutada ainult sellist grilli, mille kasutusjuhend seda lubab.
  • Ära jäta töötavat grilli järelevalveta!
  • Kasutamise järel lase grillil enne katte peale asetamist täielikult jahtuda.

Leia allolevalt pildilt oma grilli tüüp. Aseta seade sobivale kaugusele majast, sest ainult nii on ohutu!

Loe ka grilli puhastamisest. Vajuta artikli lugemiseks SIIA.

Soovitusi ohutuks grillimiseks ja lõkke tegemiseks leiad ka Päästeameti kodulehelt.

Kui kaugel majast peab paiknema grill?

Comments are closed.