Garantiitingimused

Grilliguru vahendab tootjate poolt pakutavaid erinevaid garantiisid kõigile meie poolt müüdavatele kaubagruppidele ja tegu ei ole seadusega määratud “pretensiooni esitamisega”, vaid otsese garantiiga, mis tagab tehutsemiskiiruse toote parandamisel.
Reegelina on garantiiajaks tavatarbijale kaks aastat. Kuid esineb ka limiteeritud garantiisid kindlatele tooteosadele, näiteks Napoleon grillidel 10+5 aastat “Limited Warranty”, ehk 10 aastat täisgarantii + 5 aastat 50% ostuhinnaga garantii põletitele. Vastav garantiiinfo iga toote juures eraldi.

Juriidilistele isikutele pakume seadusest ettenähtust soodsama tingimusena pooleaastast garantiid.

Selleks, et garantii vahendamine oleks efektiivne vajame probleemi ilmnemisel alljärgnevat infot:
1) tarbija nimi ja kontaktandmed (telefon, meil),
2) fikseeritud garantiitaotluse esitamise kuupäev (meil),
3) kauba või teenuse puuduse kirjeldus,
4) kindlasti toote mudel ja seerijanumber,
5) viide tehingu sooritamist või ostu kuupäeva tõendavale dokumendile garantiiaja kehtivuse tuvastamiseks.

Kõikidele kirjadele vastame hiljemalt 15. päeva jooksul. Paljud probleemid oleme võimelised kohapeal lahendama tuginedes eelnevale kogemusele. Paljude tootjate puhul on juba toodete ehituses ettenähtud lihtne lahendus osade vahetamiseks tükk-tüki vastu. See säästab aega ja transpordikulusid ja varuosi on võimalik meiepoolseid juhtnööre jälgides kliendil ise vahetada. Paljud elementaarsed varuosad on kohapeal olemas.

Garantiiperioodil saadetavate garantiiliste varuosade saatmiskulu jääb meie kanda. 

Mittegarantiiliste osade ja/või garantiiaja ületanud toodete varuosade transpordi eest tasub tellija.

Garantii kehtib juhul kui jälgite garantiitingimusi:
1. Kui toode osutub defektseks (materjali või valmistuse viga), kuigi seda on kasutatud ainult otstarbekohaselt ning defekt ilmneb enne garantiiperioodi möödumist.
Antud toote hindamise järgselt meie esinduses: väiksemate vigade puhul kas remonditakse, organiseeritakse remont või toote saatmine lähimasse teeninduspunkti Euroopa Piires, ilma selle eest kliendilt tasu võtmata. 

Garantii alusel nõude esitamiseks peab klient viima toote ja enne garantiiperioodi möödumist meie esindusse. Juhul, kui Eestis on olemas maaletooja, kes antud garantiid pakub, võib meilt vastava info saamisel tema poole otse ilma meie vahenduseta pöörduda. Garantii tingimused ja perioodid erinevatel toodetel võivad olla väga erinevad. 

2. Klient peab transportima toote garantiiandja esindusse omal vastutusel ja peab kandma ka kõik toote transpordiga seotud kulud.
3. Garantii alla kuuluva toote parandamisel informeeritakse klienti ja vajadusel organiseerib garantiiandja toote transpordi kliendini, kandes kõik transpordiga kaasnevad kulud.
4. Käesolev garantii kehtib ainult toote osas ning ei kehti mistahes juurdesoetatavate lisatarvikute osas.

Järgnevatel juhtudel käesolev garantii ei kehti ja klient peab tasuma remondikulud, isegi kui defekt ilmnes garantiiperioodi jooksul.
a) Mistahes defekt, mis on põhjustatud valest kasutamisest (näiteks mittestandartse kütte kasutamine, puhastamata jätmisest tingitud probleemid, veekahjustused vms.).
b) Mistahes defekt, mis on põhjustatud ise tehtud remonditööst, toote muutmisest, puhastamisest tundmatute vahenditega vms. toimingust.
c) Mistahes defekt või kahjustus, mis on põhjustatud pärast toote ostmist toimunud transpordist, kukkumisest, põrutusest vms.
d) Mistahes defekt või kahjustus, mis on põhjustatud tulekahjust, maavärinast, üleujutusest, äikesest, muudest loodusõnnetustest, keskkonna saastatusest, või ebastabiilse pingega toiteallikast.
e) Mistahes defekt, mis on põhjustatud toote hooletust või ebaõigest hoidmisest (näiteks toote hoidmine kõrge temperatuuriga kohas, kõrge õhuniiskusega kohas).
f) Mistahes defekt, mis on põhjustatud mittesobivate või ebakvaliteetsete toorainete kasutamisest.
g) Juhtum, kui ostudokumendile on tehtud mistahes muudatusi ostmise aasta, kuu ja kuupäeva osas, kliendi nime osas, edasimüüja nime osas või toote seerianumbri osas.
h) Toode on järelturul edasi müüdud ja klient ise ei ole toodet meilt ostnud.

Garantii piirangud

Firma Grilliguru OÜ ei ole mingil puhul vastutav mistahes otseste või kaudsete kahjude puhul sealhulgas saamata jäänud ärikasum, äritegevuse katkestus, emotsionaalne kahju vms.