Isikuandmete töötlemine

Grilliguru Veebipoe isikuandmete vastutav töötleja on Grilliguru OÜ (registrikood Reg.nr.12607865) asukohaga Allika tee 2, Peetri, Rae vald 75312 Harjumaa, telefon 51 04 855 ja e-posti aadress alvar@grilliguru.ee.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

  • Ostja nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • kauba kohaletoimetamise aadress;
  • Kauba eest maksja pangakonto number;
  • Kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
  • klienditoe andmed
  • andmed, mida Ostja on lisana omal algatusel edastanud Veebipoele

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse Ostja tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks Ostjale.

Ostuajaloo andmeid nagu ostu kuupäev, kaup, kogus ja Ostja andmed kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning Ostja eelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse Ostjale maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, Ostja nimi, töödeldakse kaupade ja teenuste osutamisega seonduvate küsimuste lahendamiseks (klienditugi).

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse Veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub Ostjaga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks sh raamatupidamislikel eesmärkidel ja tarbijavaidlustega seotud küsimuste lahendamiseks.

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse Veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja Ostja probleemide lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse Ostja poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka Ostja aadress ja muu info, mida Ostja on pidanud vajalikuks Kauba kättetoimetamise huvides lisada. Maksete teostamiseks vajalikke isikuandmeid edastatakse Maksekeskus AS.

Kui Veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik Veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Kui Ostja on avaldanud soovi saada Veebipoe või Grilliguru pakkumisi ja infot, siis kasutatakse andmeid vastavaid pakkumiste tegemiseks.

Kui Ostja osaleb Veebipoe või Grilliguru loosimises, siis edastatakse andmed loosimisega seotud koostööpartneritele.  

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse veebiteenuse pakkuja serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on Veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada Veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, kaitsmaks Ostja isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) isikuandmete töötlemine toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

 Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi Veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on  sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega Grilliguru klienditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, välja arvatud juhtudel kui andmeid on vaja säilitada raamatupidamislikel eesmärkidel või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni, milleks on kolm aastat.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel – alvar@grilliguru.ee. Kustutamistaotlusele vastatakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud ülekandmise taotlusele vastatakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab ülekandmisele kohalduvatest isikuandmetest.

Otseturustusteated

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirjas vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel telefonil 5104855 või e-kirja kaudu alvar@grilliguru.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).